Animert forklaringsvideo til bedrifter.

Hva er egentlig en animert forklaringsvideo og hvorfor er det stadig flere som vil ha laget en animasjonvideo som forklarer deres bedrift?


Kort sagt, en forklaringsvideo beskriver … [Les mer]

Hvordan bruke animasjon til formidling?

Digital kommunikasjon og visuell formidling har økt betydelig de siste årene. Innen forskningsformidling og utdanning har det derfor blitt viktigere å ta i bruk grafiske virkemidler som illustrasjon, animasjon og 3D grafikk som kan sprees ut via ulike digitale plattformer… [Les mer]