Animert forskningsformidling ​

Forskningsformidling forklart med animasjoner

Forskningsformidling forklart med animasjoner​

For universiteter og andre forskningsinstitutter er animert formidling av kunnskap en veldig viktig brikke, ikke bare for å opplyse allmennheten men for å promotere deres forskning som en viktig bidragsyter for et samfunn som ønsker å utvikle seg. Da er det viktig å holde følge med utviklingen og anvende multimedia for å lykkes med formidling av kunnskap på en visuell og engasjerende måte. 

For universiteter og andre forskningsinstitutter er animert formidling av kunnskap en veldig viktig brikke, ikke bare for å opplyse allmennheten men for å promotere deres forskning som en viktig bidragsyter for et samfunn som ønsker å utvikle seg. Da er det viktig å holde følge med utviklingen og anvende multimedia for å lykkes med formidling av kunnskap på en visuell og engasjerende måte. 

Digital kommunikasjon og visuell formidling har økt betydelig de siste årene. Folk blir overbelastet av informasjon på nett og har ikke lenger tålmodighet til å lese sider ned med tekst. Innen forskningskommunikasjon har det derfor blitt viktigere å ta i bruk grafiske virkemidler som illustrasjon, animasjon og infografikk som engasjerer samtidig som den støtter opp under det faglige.  

Våre tjenester

Infografikk

En statisk plakat av tekst, illustrasjoner og grafer som presenterer informasjon effektivt og oversiktlig. Dette kan også lages som en infografisk animasjon.

spectoscopy5

Animert forklaringsvideo

Forklarer innholdet ved bruk av animerte ikon, karakterer, tekst og farge, ofte synket sammen med en fortellerstemme. 

Screenshot-2023-02-27-at-09.59.13 (1) (1)

3D visualisering og animasjon

Det modelleres fram 3D objekter som viser dybde og realisme. Passer ypperlig til bl.a. medisinsk 3D visualisering. Kontakt oss for å se nærmere på hvordan vi kan tilpasse en 3D visualisering etter dine behov.

wr

Powerpoint / keynnote design

Formidle innhold med gjennomgående grafisk design i tekst og illustrasjoner. Sammen bygges det en historie som vekker følelser og engasjement.

NIFU_Forskn.formidl.2

Visuelle virkemiddel til formidling av kunnskap

Når det gjelder å formidle faglig innhold til allmennheten er det ikke nok å være velutdannet i sitt felt. Kunsten er å kommunisere det kompliserte, og de fagkyndige har som oftest ikke nok tid eller kompetanse til å designe en infografiske plakat, ryddig powerpoint presentasjon eller en vektorbasert illustrasjon, for å ikke snakke om en animert forklaringsvideo eller detaljert 3D illustrasjon

Hvorfor forskningsformidling er viktig

I kampen om oppmerksomhet fra publikum er populærvitenskapen avhengig av at innholdet er estetisk pakket inn slik at seerne blir nysgjerrige, engasjert og ønsker å lære mer. Visuelt innhold øker nemlig villigheten til å lese med 80%. I tillegg lærer mennesker best visuelt. Bruk av illustrerte virkemidler gjør det mer overbevisende og mer av budskapet vil bli husket. Animasjon som kunnskapsformidling har også en egenskap til å gjøre budskapet kort, presist og intuitivt forståelig. Infografikk og animert forklaringsvideoer er derfor skreddersydd til å formidle vitenskap og kunnskap på en effektiv og engasjerende måte

Animer din forskningsformidling

Animer din forskningsformidling ​

Vi ved Visual Lab er forskningsformidlere med vitenskapelig bakgrunn og forståelse. Vi hjelper deg med å formidle den vitenskapelige kunnskapen med tydelig og attraktiv illustrasjon og animasjon, samtidig som den faglige kvaliteten i innholdet blir bevart. Vårt mål er å skape en større innvirkning fra forskningen og bygge en bro mellom vitenskapen og samfunnet.

Dersom du trenger hjelp med å designe en infografisk plakat, formidlet ditt budskap med en animert forklaringsvideo eller få visualisert noe i vakker 3D grafikk, kontakt oss for å se nærmere på hvordan vi kan jobbe sammen.