Animasjon til bedrift - Visualiser ditt budskap

Hvordan hjelper animasjon til bedrift din virksomhet?

Digital kommunikasjon og visualisering har økt betydelig i popularitet de siste årene. Folk blir overbelastet av informasjon på nett og har ikke lenger tålmodighet til å lese sider ned med tekst. 

En animert animert bedriftsfilm eller forklaringsvideo er fanger seernes oppmerksomhet og pirrer deres nysgjerrighet, for å deretter engasjere og overbevise de om ditt budskap.


En forklaringsvideo beskriver kort hva din bedrift gjør, om det er produktet du selger eller tjenesten du levererSlike animasjoner, om det er en instruksjonsvideo eller produktvideo, kan deles effektivt på sosiale medier, hjemmesiden og andre digitale plattformer, og dermed nå raskt ut til et mye større publikum.

Digital kommunikasjon og visuell formidling har økt betydelig de siste årene. Folk blir overbelastet av informasjon på nett og har ikke lenger tålmodighet til å lese sider ned med tekst og kjedelige grafer. Innen forskningsformidling og utdanning har det derfor blitt viktigere å ta i bruk grafiske virkemidler som illustrasjon, animasjon og 3D grafikk som kan sprees ut via ulike digitale plattformer.

Våre tjenester

Produktvisualisering i 3D

Når du vil vise stolt fram ditt produkt med imponerende 3D visualisering.

Forklaringsvideo i 2D

Forklarer budskapet ved bruk av animerte illustrasjoner, karakterer, ikoner, og tekst, satt sammen med en profesjonell fortellerstemme. Kjedelige punktlister er fy!

Instruksjonsvideo

Ta seerne gjennom en stegvis prosess hvor de får opplæring i hvordan det skal gjøres. Hva enn det måtte være.

Jeg vil benytte anledningen til å understreke hvor fornøyde vi er og vil hermed anbefale Tor Martin & temaet på det sterkeste! Videoene og kvaliteten taler for seg- det historien ikke forteller er korte tidsfrister og så som så « spekk» fra kunden (oss) i forkant. Det gjør slutt resultatet imponerende. Legg da til konkurransemessig gode priser så får man akk det vi er: fornøyd kunde 🙏🏆
- Søren Eriksen
Admin. Direktør, Smart Retur
Vi er veldig fornøyd med prosjektet. Det var spesielt interessant å høre ideén deres som var både kreativ og gjennomtenkt. Vi tror at en viktig del i prosessen var tiden dere brukte på å forstå hvordan Nordea Markets jobber.
- Bianka Jørung Fjeld,
Nordea Markets
verdensbefolkningøker

Få din animasjonsfilm for bedrift

Vår animerte bedriftsfilmer er skapt for å fange og holde oppmerksomhet i den digitale verden. Uansett om det er en kort bedriftsbeskrivelse, instruksjonsvideo eller produktvideo, tilbyr våre animasjoner en effektiv måte å dele din historie på. Del ditt budskap raskt og effektivt på sosiale medier, hjemmesiden og andre digitale plattformer. Kontakt oss for å løfte din digitale tilstedeværelse gjennom visuell storytelling.