Forskere + designere = Super formidling

Over hele landet blir det hele tiden gjort mange spennende forskningsfunn. Derimot kan det være utfordrende å formidle kompliserte budskap effektivt ut til et bredt publikum. Løsningen kan være kreativ visuell kommunikasjon.

 

Det er ikke en hemmelighet at forskere henger etter når det gjelder å formidle sine funn effektivt ut til et bredere publikum. De konkurrerer mot profesjonelle innholdsprodusenter og grafiske designere i å fange oppmerksomheten på de digitale plattformene, midt blant høyt budsjetterte reklamesnutter, søte kattevideoer og morsomme memes. Og konkurransen blir stadig større.

 

Fordi det blir gjort så mange spennende forskningsfunn som mange ville elsket å høre om, er det ekstra trist hvis det ikke finnes midler eller kompetanse til å lage effektiv forskningsformidling som når ut til publikum. En av utfordringene er å fange seernes oppmerksomhet tidligst mulig. I tillegg må det kompliserte faglige budskapet omformes til en kort og lett fordøyelig fortelling som personen i gata vil forstå. Det holder ikke at det faglige er korrekt dersom det ikke blir lest eller forstått.

 

Her er visuell kommunikasjon gull verdt.  Det kan være i form av forklaringsvideo, animert abstrakt, infografisk plakat/-animasjon, eller en talking head film.

 

For eksempel gjennom en animasjonsvideo vil supplerende illustrasjoner til en fortellerstemme fungerer som kognitive krykker for seerne, slik at de lettere forstår og husker nye konsepter.


På nett – hvor du ofte har bare noen få sekunder på å engasjere seerne – kan en overbevisende forklaringsvideo eller en infografikk være avgjørende for at budskapet skal bli plukket opp. Det er nok derfor finansiører i økende grad legger vekt på verdien av visuelt innhold i søknaden om tilskudd.

Men her kommer vi til en annen utfordring: tid og kompetansen til å lage profesjonelle illustrasjoner og animasjonsvideoer. Å å bli en dyktig illustratør – for ikke å snakke om animatør – krever mange år med trening. De som kaster seg ut i produsere egen visuell forskningsformidling vil fort oppdaget hvor tidskrevende det er, og at resultatet oftest blir synlig amatørpreget.

If you can’t beat them, steal them!

 

Nature testet effekten av å koble sammen seks forskningsinstitutt med profesjonelle kreatører innen visuell kommunikasjon. I dette forsøket skulle de lage appellerende og raskt forståelige infografikker som formidlet forskernes funn. Resultatet avslørte et stort samarbeidspotensiale.

Under utviklingen kunne forskerne pushe kreatørene for grafisk nøyaktighet og helhetlig representering av dataen, mens kreatørene la vekt på å effektivisere budskapet som gjorde det enklere å forstå. Den riktige balansen var en kommuniserbar fortelling uten at innholdet ble så mye forenklet at det gikk utover den faglige kvaliteten.

 

De konkluderte med at en slik slagkraftig formidling er ypperlig til å nå ut et bredere publikum, via nettsider, blogger, sosiale medier, nyhetsbrev, konferanseplakater, presentasjoner og som brosjyrer.

Grafikk har potensial til å øke attraktiviteten, forståelsen og kommunikasjonskraften til forskningsresultater. De kan hjelpe vitenskapen å nå ut til et publikum som forskningslitteratur aldri kommer til å gjøre.

 

Som sådan er de (designere) en enorm ressurs i en tid da den økte politiseringen av komplekse vitenskapelige spørsmål nødvendiggjør formidling av vitenskap til samfunnet på måter som er tilgjengelige og engasjerende. 

 

De konkluderte med at en slik slagkraftig formidling er ypperlig til å nå ut et bredere publikum, via nettsider, blogger, sosiale medier, nyhetsbrev, konferanseplakater, presentasjoner og som brosjyrer.


Ettersom presentasjonen av vitenskap beveger seg utover den tradisjonelle statiske tidsskriftsartikkelen, er det all grunn til å tro at grafisk verk vil bli stadig mer avgjørende.


 

Deres oppfordring til finansiørene er å tildele den relativt lille tilleggsfinansieringen som trengs for å inkludere profesjonelle illustratører og animatører i deres formidling, på grunn av den betydelige avkastningen.

Budskapet å ta med hjem


  • – Det går an å lage vakker forskningsformidling som både er vitenskapelig nøyaktig, visuelt engasjerende og effektivt kommunisert.

  • – Fordelene av å samarbeid med designere som er eksperter på visuell kommunikasjon oppveier kostnadene.

  • – Følgelig bør finansiørene gi økonomisk støtte til å inkludere grafikere i finansierte prosjekter.
  •  

Med akademisk bakgrunn og kompetanse i animasjon, illustrasjon og grafisk design har vi i Visual Lab hjulpet våre kunder med å formidle slike budskap de siste 8 årene. Vi setter faglig kvalitet i høysetet når vi designer deres forklaringsvideoer og infografiske illustrasjoner, men unner oss å tilføy appellerende design som etterlater et mer slagkraftig inntrykk.

Hva ønsker du å få formidlet? Ta kontakt for en uforpliktet prat – austad@visuallab.no