Prosess:
Animasjon fra A - til Å

Vår prosess

Vårt mål er å skape spennende filmer som visualiserer budskapet ditt på en effektiv måte. Vi jobber med alt fra små logo introduksjoner til lengre forklaringsfilmer. Døgnet rundt skal verdens digitale flater fylles av innhold, med tekst bilder og video, vi forstår ditt behov for en klar og visuell utforming. 

Når du jobber med oss kan du være sikker på at alle stegene av animasjonsprosessen blir ivareatt. Ut fra dine ønsker og brief lager vi film som passer ditt utrykk.

Når du jobber med oss kan du være sikker på at alle stegene av animasjonsprosessen blir ivareatt. Ut fra dine ønsker og brief lager vi film som passer ditt utrykk.

NIFU_Forskn.formidl.2

Oppstart

Nysgjerrig på en animasjon? Kom gjerne innom kontoret vårt i Oscarsgate 30, for å ta en prat om ditt neste prosjekt eller ta kontakt med oss på e-post eller tlf.

Deretter vil vi avdekke hvilke behov animasjonsvideoen skal dekke, historien rundt, budskap, målgruppe og plattform.

 

Med grundig forarbeid og tett dialog i startfasen, hjelper vi deg med å lage animasjoner som umiddelbart fanger publikums oppmerksomhet og gjør ideen enkel å forstå. 

 

Brainstorming

Hensikten er å komme opp med så mange ideer som mulig. Det krever at alle involverte er åpne og tolerante. Vi vurderer alle ideer og velger en vi kan jobbe videre med. Vi jobber grunnleggende for å generere kreative og gode ideer. 

Storyboard

Storyboard

visuell representasjon av hvordan en ferdig film skal se ut. Storyboarden er en beskrivelse av handlingene i filmen, gjerne med enkle tegninger av viktige scener og med beskrivelse av hva som skal skje, hvilke lyder, hvilke effekter osv, som hører til de ulike scenene. Storyboardet beskriver hver nye kamerainnstilling, og gir et overblikk over hvilke vinkler av gitte rom som er nødvendig å visualisere.  En viktig funksjon for en storyboard, er å beskrive sentrale scenebilder så klart som mulig, slik at alle som er med på produksjonen kan se hva du ønsker å få frem. Storyboardet kan sammenlignes med en tegneserie som i tillegg til å vise aktiviteter i bildet, også viser hvordan de ulike scenene henger sammen i fortellingen.

 

 

Se ett utdrag av vårt arbeid

Vi har vært heldige og har jobbet med flere spennende kunder. 

Fortellerstemme

Vi har ett stort arsenal med fortellerstemmer for din voiceover. Fortellerstemmen har ulike former for klang for å skape unike lydbilder. I dag blir mer og mer produsert og tilpasset for podcast, sosiale medier, nettsider og ulike plattformer. Før ordene gir mening taler fortellerstemmen til leseren gjennom klang, rytme og tonefall, den fremstiller er verbal og auditiv fortelling. Vi jobber for at du skal få en fortellerstemme som tjener ditt budskap.

 

Selve videoen tilpasses lyd, lydeffekter og tale. Vi har flere ulike speakere å velge mellom, slik at du får rett uttrykk. 

ahus_analyse5
Verbal abuse 2

Illustrasjoner

Vi skaper illustrasjoner som fanger oppmerksomhet og visualiserer ditt budskap eller din ide. Illustrasjonene er viktige virkemidler og kan skape en klar kommunikasjon. Vi legger stor vekt på kreativitet og kunstneriske uttrykk som løser problemstillinger og skape nye måter for formidle et visuelt budskap i en digital verden. 

Tidligere prosjekter

uevo2

Animasjon

Vi setter illustrasjonene dine i bevegelse ved hjelp av 2- og 3D-animasjon, eksperimentell animasjon, stop-motion, konseptbevelgese og mye mer. Ved å kombinere disse feltene vil du få en visuell historie fra din egen idé. Vi legger på lyd og lydeffekter og setter det hele sammen til en fiks ferdig animasjonsfilm. 

Leveranse

Våre animasjoner får du i ett lett delbart format slik at du kan legge den ut på nettsiden, i sosiale medier, sende den i nyhetsbrev og mye mer. 

Kontakt oss!